תקנון המרכז לאמנויות

נהלי הרשמה

1.  הרשמה לקורסים מותנית בתשלום דמי הרשמה בגובה 10% משכר הלימוד - דמי ההרשמה משריינים מקום בקורס.

2.  יש להסדיר את יתרת התשלום המלא שכר הלימוד לפני תחילת שנת הלימודים.

3.  נרשם המבקש לבטל את השתתפותו בטרם החלה שנת הלימודים, לא יחויב בתשלום שכר הלימוד אך דמי ההרשמה לא יוחזרו לו.

4. תלמידים המתחילים קורס שנתי, המבקשים לבטל את השתתפותם לאחר שני מפגשים יקבלו החזר כספי שווה ערך למספר המפגשים שנותרו בקיזוז דמי ההרשמה.

5.  תלמידים שנרשמו לקורס חצי שנתי לא יקבלו זיכוי יחסי אם יבטלו השתתפותם לאחר שני מפגשים, דין ההחזרים יהיה כדין סעיף 6 להלן.

6.  המבטלים את השתתפותם בקורסים שנתיים החל מהמפגש השלישי ועד השישי, יקבלו החזר כספי שווה ערך למחצית שכר הלימוד בניכוי דמי ההרשמה.

7.  למבטלים את השתתפותם לאחר מועד זה לא יינתנו החזרים.

8.  על המשלמים באמצעות כרטיס אשראי לשאת בהוצאות ביטול עסקה על פי נהלי חברת האשראי עמה הם עובדים.

9. רוב הקורסים המתוכננים לשנה"ל תשפ"א בנויים במתכונת המאפשרת להם להמשיך להתקיים גם בלמידה מרחוק במקרה שנאלץ לסגור את הלימודים עקב תחלואה.

10. לא יינתנו זיכויים לתלמידים שלומדים בקורס שימשיך להתקיים בלמידה מרחוק. במקרה של קורסים שייסגרו ולא יוצע עבורם תחליף ללמידה מרחוק, יזוכו התלמידים בשכר הלימוד היחסי
      של המפגשים שיבוטלו.

11. לא יתנו זיכויים לתלמידים השוהים בבידוד והם יקבלו תמיכה לימודית מרחוק באמצעות המורה למשך שבועיים.

12. היכל התרבות שומר לעצמו את הזכות לבטל את הקורס אם מספר הנרשמים לא יצדיק את קיומו. במקרה כזה דמי ההרשמה ושכר הלימוד מוחזרים במלואם.

13. בעלי כרטיס ירושלמי זכאים להנחה בגובה 150 ₪ לקורס שנתי ו 100 ₪ לקורסים קצרים יותר.

14. ההיכל רשאי להשתמש בצילומים של עבודות שנעשו במהלך הקורסים, לכל שימוש שיימצא לנכון.

15. ארט סט חנות המספקת ציוד וחומרי אמנות לציירים ואמנים מעניקה הנחות לתלמידים - בשלוחת הקוביה.

16. לתשומת לבכם, בתום הקורס מתבקשים התלמידים לפנות את מדפי האחסון מיצירותיהם ולקחתם הביתה. לא נשמור עבודות תלמידים שנשארו מעבר לתקופת הקורס.

17. במקרים מיוחדים בלבד יישארו עבודות בהיכל עד לתום תהליכי גימור כגון ייבוש או שריפה קרמית או אחסון לקראת תערוכה.

 

 

 

 

מערכת למכירת כרטיסים